OneLogo

1 Zgjidh planin tënd mobile

Planet
One

Planet One
Ultra

One Go Pro

1GB

400 National Min
400 National SMS

One Smart Pro

10GB

Unlimited National Min
1000 National SMS

One Extra Pro

25GB

Unlimited National Min
Unlimited National SMS

One Ultra 50

Internet pa limit

Deri në 50 Mbps
Unlimited National Min
Unlimited National SMS

One Ultra Max

Internet pa limit

Shpejtësi pa limit
Unlimited National Min
Unlimited National SMS

2 Shtoji Internetin e shtëpisë kombinimit tënd

Fiber

Home Net

60/30
Mbps
100/50
Mbps
300/50
Mbps
1 Gbps
Home
Net

3 Shto paketën TV në Mix&Max tënd

Totali mujor

Çmim promo
Çmim bazë
0000 Lekë
0000 Lekë
Kursimi mujor
000

Pyetje të Shpeshta

1. Çfarë përfitimesh do të kem unë si klient i ONE Albania nga kombinimi Mix&Max?
2. Te gjithë klientët One Mobile mund të aktivizojnë Mix&Max?
3. Përfitimet nga kombinimi Mix&Max tek cili sherbim do të aplikohen?
4. Nëse jam klient ekzistues në shërbimet Mobile të One Albania, çfarë duhet të bëj për të përfituar nga shërbimi Mix&Max?
5. Nëse jam klient ekzistues në shërbimet fikse, mund te bëhem pjesë e shërbimit Mix&Max?
6. Një abonent Mobile në planet tarifore me kontratë, mund të jetë pjesë e më shumë se një kombinimi Mix&Max?
7. Nëse një nga familjarët ka numër mobile One Albania me kontratë dhe unë marr shërbimin Fiks nga One, mund të përfitoj nga kombinimi Mix&Max?
8. Nëse unë nuk kam një numër One Mobile me kontratë si duhet të veproj për të përfituar nga kombinimi Mix &Max?
9. Nëse mbyllet njëra nga linjat : Mobile apo ajo Fikse, çfarë ndodh me kombinimin Mix & Max?
10. Për shërbimet Mobile dhe Fix do të kem fatura të ndryshme?
11. Në cilat paketa për shërbimin celular apo fiks e përfitoj këtë kombinim?
12. A është Mix&Max një produkt i përkohshëm apo do të vijojë edhe në të ardhmen? Nëse po, sa kohë do të jetë i vlefshëm?
13. Nëse jam klient me plan tarifor biznesi, a përfitoj nga paketat e kombinuara?
14. Kujt duhet t’i drejtohem nëse kam nevojë për zgjidhje problemi, apo defekt teknik, në rastin e këtij kombinimi?