OneLogo

1 Zgjidh planin mobile

One
Unlimited

One Ultra
Unlimited +

One Start

2GB

1000 National Min
200 National SMS

One More Plus

12GB

Unlimited National Min
250 National SMS

10+

Internet pa limit

Deri në 50Mbps
Unlimited National Min
Unlimited National SMS

50+

Internet pa limit

Deri në 150 Mbps
Unlimited National Min
Unlimited National SMS

150+

Internet pa limit

Shpejtësi pa limit
Unlimited National Min
Unlimited National SMS

2 Shtoji Internetin e shtëpisë kombinimit tënd

Fiber

Home Net

60/30
Mbps
100/50
Mbps
300/50
Mbps
1 Gbps
Home
Net

3 Shto paketën TV në Mix&Max tënd

Totali mujor

Çmim promo
Çmim bazë
0000 Lekë
0000 Lekë
Kursimi mujor
000

Pyetje të Shpeshta

1. Çfarë përfitimesh do të kem unë si klient i ONE Albania nga kombinimi Mix&Max?
2. Te gjithë klientët One Mobile mund të aktivizojnë Mix&Max?
3. Përfitimet nga kombinimi Mix&Max tek cili sherbim do të aplikohen?
4. Nëse jam klient ekzistues në shërbimet Mobile të One Albania, çfarë duhet të bëj për të përfituar nga shërbimi Mix&Max?
5. Nëse jam klient ekzistues në shërbimet fikse, mund te bëhem pjesë e shërbimit Mix&Max?
6. Një abonent Mobile në planet tarifore me kontratë, mund të jetë pjesë e më shumë se një kombinimi Mix&Max?
7. Nëse një nga familjarët ka numër mobile One Albania me kontratë dhe unë marr shërbimin Fiks nga One, mund të përfitoj nga kombinimi Mix&Max?
8. Nëse unë nuk kam një numër One Mobile me kontratë si duhet të veproj për të përfituar nga kombinimi Mix &Max?
9. Nëse mbyllet njëra nga linjat : Mobile apo ajo Fikse, çfarë ndodh me kombinimin Mix & Max?
10. Për shërbimet Mobile dhe Fix do të kem fatura të ndryshme?
11. Në cilat paketa për shërbimin celular apo fiks e përfitoj këtë kombinim?
12. A është Mix&Max një produkt i përkohshëm apo do të vijojë edhe në të ardhmen? Nëse po, sa kohë do të jetë i vlefshëm?
13. Nëse jam klient me plan tarifor biznesi, a përfitoj nga paketat e kombinuara?
14. Kujt duhet t’i drejtohem nëse kam nevojë për zgjidhje problemi, apo defekt teknik, në rastin e këtij kombinimi?